המקום לחיפוש קרובים

איתור קרובי משפחה ואנשים שעקבותיהם אבדו במהלך השנים

האם הינך מנסה למצוא ולאתר חברים או קרובי משפחה שאבד עימם הקשר ?

באמצעות לוח המודעות לחיפוש קרובים שלנו ואודות לעוצמתו הרבה של האינטרנט ניתן לאתר ולשחזר קשרי משפחה וחברות ישנים.

  • חברים ישנים
  • קרובי משפחה אבודים
  • נעדרים
  • עמיתים לשעבר

השימוש בלוח המודעות הינו חינם וקל לשימוש !